Хөгжүп-ле көр

БС & Сайзана Сюрюн – Чүгле сени сонуургаар мен

Песня "БС & Сайзана Сюрюн – Чүгле сени сонуургаар мен" с аккордами для гитары.

Апликатурa аккордов:

Em Сактыр сен бе сургуул тургаштың-на C Салымывыс кадып алдывыс чоп G Чаптанчыг чуртталганы тудар дээш D Чаңгыс эвес бергелерни эртивис чоп Хөй-ле чылдар оон бээр ам эрте берген Хөрек чүрек ханызында чүгле сен Хөрек чүрек ханызында чүгле сен Ак платье кедер сен бе? Амырагым болур сен бе? Аас-кежиктиг ажы-төлдүг Өг-бүле болур бис бе? Эргимим болур сен бе? Эки-бакта чарылбас Өг-бүле болур бис бе? Припев: Em Чүгле сени сонургаар мен C Чүрекейим чартыы сен мээн эжим G Чараш уруг даңгына D Чассыгбайым мээң ынаам сен эжим Мурнувуста аас-кежик, өөрүшкү Мурнувуста чайыналчак чедиишкиннер Муңгаралдар, хомудалдар ыңай турзун Муң-муң сылдыс чүгле биске чырып турзун Ам бо хүнде аравыста найырал Ам бо хүнде аравыста байырлал Ийи чүрек ынакшылы соп чорзун Идегелдиң хүнү бо болзун