Хөгжүп-ле көр

Херел Мекпер-оол - Хоюг үнүм ындыналзын

Песня "Херел Мекпер-оол - Хоюг үнүм ындыналзын" с аккордами для гитары.

Апликатурa аккордов:

Am Em Амыдырал шактан-шакче эртип турар G Am Алыс боттуң чурталгазы деңге чоруур Эки-багай оруктарны ылгап билип Эң-не бедик күзелдерже чүткүп чор мен Припев: Am Хоюг үнүм, чараш ырым Em Хостуг уян ындынналзын Dm Холум сунуп алдым G Am Хая көрүнме-даан бурганым! (2р) Черле ындыг күзел-сорук чедип аарда Чеже-чеже берге сыннар ажып эртер Орук дозар моондактар-даа тургулаар боор Оларга дүжүп берип шыдавас мен Чалыы үем оттуг-көстүг назыным дээш Бажым силгип тенектенип маңнавас мен Багай орук меңээ айтып, мени дозуп Кыжыртынып, адааргап-даа турганнар бар