Хөгжүп-ле көр

Шыңгыраа & ст. Аржаан - Сагындывыс

Песня "Шыңгыраа & ст. Аржаан - Сагындывыс" с аккордами для гитары.

Апликатурa аккордов:

"..сактыр чор мен ынчан бистер ийилээ сайзанактаан санында-ла кыржыр бистер кады черле ойнавас бооп чарылгаш картап база эптежип-даа чоруур бис" D Сактыр сен бе Шыңгыраа? A Сентябрьның биринде Hm Эштериң бо шуптузу G A Школаже кирген бис Сактып ор мен солунуун Шупту бичии чаштар бис Холдар долдур чечектиг Четтинчипкеш кирген бис Припев: D Сагындывыс тенек чораанывыс A Сагындывыс хөглүг чаңнарывыс Hm Найыралдыг мындыг өңнүктер бис G A D Шыңгыраа, Чеди-Хаан, Айдар, Дандар Сагындывыс тенек чораанывыс Сагындывыс хөглүг чаңнарывыс Найыралдыг мындыг өңнүктер бис Айыраң, Аюш, база шупту бис Сактыр силер бе ынчан аан? Аа..кады бистер шупту..шупту Сайлыг-хемниң эриинге Кичээлдерден дезипкеш Сайзанактап чораанывыс Амдаа....Амдаа бе? Ийе! Сагындырар Башкыларым кый деп тур Бараалыңар эштерим Чеже черле хораадар-дыр бис Ада-ие кыйгыртыыр Школа шагда доозупкан Аажы чаңнар улгаткан Шак бо мында, шак бо сценада Аян тудуп ырладывыс