Хогжуп-ле кор

Данзырын Аяс - Херелдер

Песня "Данзырын Аяс - Херелдер" с аккордами для гитары.

Апликатурa аккордов:

Em C Эртенги хун херелдери орээл иштин D G Эргимим дег кужактанып кирип келди Em C Саарлып баткан ужарлар дег хуннун чырыы G D Em Сарыым мени оттурган дег сагындырды Припев: C Em Кайда-дыр сен, кайда сен кайда сен? C Муңгаралым шала чазып G Муң чыл базым бодал-биле D C Ырлап чор мен чараш кыс, чараш кыс... Карактарым ажып алгаш элээн-не үр Кирип келген херелдерже көргүледим, Эргеленип, куспактанган эжим кыстың Эът-кежим чылытканын сактып келдим Каас черим, чүрээм тудуш ак-көк дээрим Кайгамчыктыг уран-каазы өрээлимге Сыннар ажыр, хемнер кежир эжим сени Сагындырып, оттуруп кээр шак ол чүзүл? Оран-таңдым каас-чараш ыржымынга Оттуп келгеш сеткил-хөңнүм улам сергеп, Талыгырда эжиңниң мээң сагыжында Таңдым кызы, эртинези кады чор сен

Похожие подборы аккордов: