Хогжуп-ле кор

Хажытмаа Энерел - Олчам

Песня "Хажытмаа Энерел - Олчам" с аккордами для гитары.

Апликатурa аккордов:

D Херелденген коружунде Hm Шынчы эшти корген мен G Сеткилимнин ортемчейи A Тончузу чок октаргай дег Эргим чылыг тыныжын сээн Сырыналган салгын дег Соккан чурээн судалдары Чуртталгамдан эргим болду Припев: Hm G Сылдыстар дег ковей D A Шак бо ортемчейде Hm G Сеткилдернин аразындан D A Сени шилип алдым Чечектер дег чараш Шак бо делегейде Чуректернин аразындан Сенээ ынак болдум Чуртталгавыс эгезинде Сенээ душкан шак ол хунде Катчып келген оруктар дег Салымывыс эгези ол Ажыл-ишчи эрес оолга Дужуп келген олчам ол Салымымнын чурукчузу Тывам оглу чугле сен сен

Похожие подборы аккордов: