Хогжуп-ле кор

Буян Оолак - Чассып алза

Песня "Буян Оолак - Чассып алза" с аккордами для гитары.

Апликатурa аккордов:

Em D Хулумзурээн арнын корбес мен бе? C D Каткы-хоглуг сээн аажы-чанын Кошкен булуттар дег ырай бердин Ам бир картап сенээ чассып алза Припев: Em D Кады чораан уен менээ эргим C D Карактарга бола коступ келирдир Hm C Ошкен одун олчаан козу безин чок D Em Оорушку чок болган ынакшыл (2р) Эстип читкен хар дег ынакшылды Эгидери белен эвес болгай Чораан ояр сен олчаан келбе Созунну сен ээлеп шыдавадын

Похожие подборы аккордов: