Хөгжүп-ле көр

Буян Сеткил - Лайкта

Песня "Буян Сеткил - Лайкта" с аккордами для гитары.

Апликатурa аккордов:

Em C Чуруктарыңны хүнзедир көөр мен G D Бижиктериңни хүнзедир номчуур мен Чуртталгамда эң-не солун чырык кижи сен Чурумалдыг сонуургалым сен Ол-ла хүннер, ол-ла шактар эртип-ле тур Оожум ырым сеткилимде чаңгыланып тур Ол-ла хүннер, ол-ла шактар эртип-ле тур Орай дүне сени сактып о-о-олур мен Припев: Em Кара чаңгыс уруг сээ C Сеткилимден ынакшыдым G Карактарыңны мен D Сактып ырладым Кажан бир хүн дужар бис Амдыызында интернетке Лайкта, лайкта Лайкта, лайкта (2р) Ам бо хүнге чедир сеңээ дужуп чадап кагдым Арын-шырайыңны ынчалза-даа утпадым Кызыл хоорай база интернет бисти душтуруп каан Кымга чүүге хамаан? Кымга чүүге хамаан? Ол-ла хүннер, ол-ла шактар эртип-ле тур Оожум ырым сеткилимде чаңгыланып тур Ол-ла хүннер, ол-ла шактар эртип-ле тур Орай дүне сени сактып о-о-олур мен

[an error occurred while processing this directive]