Хөгжүп-ле көр

Айдың Арыг - Частырыглар кылба

Песня "Айдың Арыг - Частырыглар кылба" с аккордами для гитары.

Апликатурa аккордов:

Am7 Чараш кыстың дугайында төөгү Em7 Чаңгыс эвес-даа бол ырлап берейн Dm Em7 Чаржынчыг ынакшыл, карак чажы… Чадаана хемниң агымы дүрген Чалыы оолдуң сеткил-чүрээ дүрген Частырыг деп чараш кыс кайыын билир Припев: Am7 Чагырга чок ынакшылга алыспа F Чалгыннарың сыйба черле салдынма Dm Чалыы чүрээңни камна далашпа Em7 Частырыглар кылба (2р) Часкы өйде душкан оолдуң кыстың Чагырга чок чүректери салдынмастаан Чайны оттүр кышты оттүр танышканнар Чаптанчыг үелер ырай берген Чараш кысче эжи долгавастаан Ынак эвес мен деп сөстер келген Чаңнык ышкаш дыңналган ол сөстер Чалыы кыстың медерелин оскундурган Канчап черле ындыг боор бүзүревес Чаптанчыг чаш төлдүг боор деп билбес Ола хевээр аныяк оол көзүлбестээн Ойнапкаапкан ынакшыл ийи салым үрээн..

[an error occurred while processing this directive]