Хогжуп-ле кор

Алик Ооржак - Хеймер карам сен

Песня "Алик Ооржак - Хеймер карам сен" с аккордами для гитары.

Апликатурa аккордов:

Em Орай дуннун сылдыстары чайнап, Am Орай дуне менээ коступ турда C H7 Оруп алган эжим сени сактып, Em Бодап олур мен Орта сен бе, менээ келбезин ол бе Оода чагыг-созун бербезин ол бе Менээ ынак, менээ шынчы сеткилин Будап алдын бе Чуртталгамнын хоглуг эрткен уезин, Чуруп сактып, бодап алган олур мен Шактар эрти, уе база эртип тур Келбес болдун бе Септеп алган казанаавыс иштинге, Шагдан тура от-даа кос-даа салдынмаан Садып алган шоочавыстын дулгуурун, Чидириптин бе Ынакшылдын чараш ойунун ойнаксап, Ынак эжим сээн биле кырыксап Мунгарал - деп состу конгус танывас, Турган болзумза Соолгу созун соглеп черле чадаштын, Соолунде уе шакты коргузер Оскеш олур назыным-даа уттунмас, Хеймер карам сен

Похожие подборы аккордов: