Хогжуп-ле кор

Даваа Дандар - Авай

Песня "Даваа Дандар - Авай" с аккордами для гитары.

Апликатурa аккордов:

Em C Чоруй баарын билген болза сени авай D Hm Чажам депкеш салбас чувемни ынак авай Чылыг кылдыр куспактапкаш сени авай Чаактарынче чыттаар чувемни сээн авай Припев: Em C Авай кайда сен, чурээм сени дилеп чор D Hm Авай дынна даан, чангыс сенээ ырладым (2р) Чеже-даа чыл эрте берзе сени авай Черле сени утпас-дыр мен, ынак авай Чангыс толун черде сени чоктап чор мен Сеткилимден сактып чоруур толун-дур мен

Похожие подборы аккордов: