Хогжуп-ле кор

Kalibron - Четтирдим ынаам

Песня "Kalibron - Четтирдим ынаам" с аккордами для гитары.

Апликатурa аккордов:

Am F Сээн каткы-хоглуг чанынны G Чараш кара карактарын Em Чаяалганны магадаар мен Мээн чурээм куу ховузунда Онуп каткан бойдусту Сугарып бергей сен сен Припев: Am Четтирдим сээ ынаам F Четтирдим сээ ынаам G Ынакшылын соннеп Em Чечек сунуп чоруурун дээш (2р) Сен эн-не ынак тажым сен Чуртталганын белээ сен Чаяакчынга могейер мен

Похожие подборы аккордов: