Хөгжүп-ле көр

Алдын-Херел Хурагандай - Эсти берзе

Песня "Алдын-Херел Хурагандай - Эсти берзе" с аккордами для гитары.

Апликатурa аккордов:

Em Чалыы шаамның өйүү D Шагда болган сонургаал C Чараш кылдыр эгелээн D Ынакшыл… Даң-хаяазынга дээр Сени чаптап органым Изигленген көрүштер Чүректе… Припев: Em Карактарыңче көрзүмзе D Хүлүмзүрүүңге эсти берзе C D Эрниңдиве ошказа..чыттаза (2р) Хөйнү билбейин барганың Хөйнү сөглеп чадааным Харааданчыг болуп Артып каан… Кара часкаан арткаштың Караңгыландыр боданып Көзү өшкен сеткилим Ырызы… Чүге чоруй барганың Тывызык бооп артып каан Менден хөңнүң калганы Ол бе... Бодалымдан чоруп көр Борбак бажым хинчектеве Ол-ла олчаан сактыышкын бооп Артып каар...